Էլ.երկարացման լար MAKEL հողանցումով,անջատիչով 6մ

3100.00 դրամ